1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios pirkimo taisyklės yra skirtos informacijos apie MB „Online Hub” („Pardavėjas“) pateikimui ir prekių („Prekės“) pardavimų sąlygų („Taisyklės“) paaiškinimui pirkėjui („Pirkėjas“).
1.2. Šios Taisyklės taip pat yra skirtos vadovautis sudarant sutartis tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Prekių pardavimo („Sutartis“). Prieš pirkdami Prekes mūsų internetinėje parduotuvėje perskaitykite šias Taisykles ir įsitikinkite, kad jas supratote. Prieš atlikdami užsakymą jūs, kaip Pirkėjas, turite pažymėti, jog su šiomis Taisyklėmis sutinkate. Atlikdami užsakymą taip pat sutinkate su interneto svetainėje patalpinta Privatumo politika.
1.3. Pagal informaciją, pateiktą 6 punkte, Pardavėjas pasilieka teisę keisti šias Taisykles, todėl prieš užsakydami Prekes, peržvelkite šias Taisykles, jog suprastumėte, kokiomis sąlygomis atliksite užsakymą.
1.4. Šios Taisyklės kaip ir bet kokios kitos Sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjo yra sudaromos lietuvių kalba.

2. Informacija apie Pardavėją

2.1. Šios Taisyklės apibrėžia Prekių įsigijimą el. parduotuvėje www.brandoutlet.lt, kurios Pardavėjas yra MB „Online Hub”, įmonės kodas 306658289, adresu E. Andriolio g. 22B, LT-25128 Vilnius, Lietuvos Respublika. El. paštas: info@brandoutlet.lt. Duomenys apie Pardavėją saugomi Juridinių asmenų registre, kurio tvarkytojas yra VĮ Registrų centras.

3. Prekės

3.1. El. parduotuvėje www.brandoutlet.lt pateikiamos Prekių nuotraukos yra iliustracinio pobūdžio. Kadangi įvairių įrenginių, skirtų naršymui internete, ekranai gali ne visiškai teisingai atvaizduoti Prekių spalvas, Pirkėjas supranta, jog tikra Prekių spalva gali būti šiek tiek skirtinga nuo tos, kurią mato savo skaitmeniniame įrenginyje.
3.2. Jei nėra aiškiai nurodyta kitaip, visas Prekes, kurios pateiktos el. parduotuvėje, galima užsakyti. Jei užsakytų Prekių dėl tam tikrų priežasčių nebėra, arba užsakytas Prekių kiekis yra per didelis užsakymo apdorojimui, Pirkėjas yra kuo skubiau apie tai informuojamas el. paštu ar skambučiu ir/arba SMS žinute, ir, jei Pirkėjas su Pardavėju nesusitaria dėl Prekių pakeitimo panašaus pobūdžio Prekėmis, Prekių užsakymo vykdymas yra nutraukiamas.

4. Asmens duomenų tvarkymas

4.1. Pardavėjas Pirkėjo asmens duomenis apdoroja pagal www.brandoutlet.lt/privatumo-politika/ patalpintą Privatumo politiką. Prašome ją perskaityti ir įsitikinti, jog visos dokumente nurodytos nuostatos yra suprantamos ir priimtinos.

5. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas

5.1. El. parduotuvėje www.brandoutlet.lt Prekes įsigyti gali fiziniai asmenys, kuriems yra 14 (keturiolika) arba daugiau metų ir juridiniai asmenys.
5.2. Sutikdamas su šiomis Taisyklėmis asmuo patvirtina turįs teisę įsigyti Prekes šioje el. parduotuvėje.
5.3. El. parduotuvėje Pardavėjo sukurtas Prekių užsakymo procesas suteikia Pirkėjui šansą kelis kartus patikrinti užsakymą ir ištaisyti klaidas prieš pateikiant galutinį užsakymo variantą. Prašome kiekviename užsakymo teikimo proceso žingsnyje atidžiai perskaityti ir patikrinti teikiamą užsakymą.
5.4. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, el. parduotuvėje suformavęs Prekių krepšelį, nurodęs savo vardą, pavardę (lotyniškomis raidėmis), pristatymo adresą, pašto kodą, pasirinkęs mokėjimo būdą ir patvirtinęs, jog susipažino su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „UŽSAKYTI“ bei apmoka užsakymą. Tuo atveju, jei užsakymas neapmokėtas, sutartis sudaryta nėra laikoma. Pardavėjas pasilieka teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais kontaktiniais duomenimis dėl veiksnių, susijusių su sudaryta pirkimo – pardavimo sutartimi, arba dėl iškilusių klausimų, susijusių su sutarties vykdymu.
5.5. Pirkėjui pateikus ir apmokėjus užsakymą, jam išsiunčiamas el. laiškas, patvirtinantis, jog Pardavėjas užsakymą gavo.
5.6. Kiekviena tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta Sutartis (Pirkėjo pateiktas užsakymas) yra registruojama ir saugoma el. parduotuvės duomenų bazėje.
5.7. Jei Pardavėjui nėra galimybių parduoti Prekes, pavyzdžiui, dėl to, kad Prekių likutis sandėlyje baigėsi, užsakymo kiekis per didelis, ar kad Prekių nebėra asortimente, Pirkėjas bus apie tai informuotas el. paštu, skambučiu ir/arba SMS žinute, ir Pardavėjas užsakymo nevykdys. Jei Pirkėjas jau bus sumokėjęs už Prekes, Pardavėjas grąžins Pirkėjo sumokėtą sumą per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų į banko sąskaitą, iš kurios buvo sumokėta.

6. Teisė į taisyklių keitimą

6.1. Pardavėjas turi teisę šias Taisykles keisti, įskaitant, bet neapsiribojant, dėl:
– apmokėjimo ir/ar pristatymo sąlygų keitimo;
– taikytinų teisės aktų pakeitimų.
6.2. Kiekvieną sykį, kai yra užsakomos Prekės, vadovaujamasi tuo metu galiojančia Taisyklių versija.
6.3. Kiekvieną sykį, kai Taisyklės keičiamos, pakeitimo data pateikiama šių Taisyklių 18 punkte.

7. Prekių grąžinimas ir Sutarties nutraukimas

7.1. Pirkėjas turi teisę grąžinti pirktas Prekes per 14 kalendorinių dienų. Prekės grąžinamos jų originalioje, nepažeistoje pakuotėje. Terminas, kada galima grąžinti Prekes, skaičiuojamas nuo kitos dienos po Prekių pristatymo arba atsiėmimo iš savitarnos siuntų terminalo. Prekių grąžinimo išlaidos yra padengiamos Pirkėjo, nebent Pirkėjas ir Pardavėjas susitarė kitaip.
7.2. Prekių grąžinimo teisė nėra taikoma prekėms, kurios buvo naudotos arba kurių prekinė išvaizda yra pažeista, arba kurias norima grąžinti ne jų originalioje pakuotėje.
7.3. Teisė grąžinti Prekes taikoma tik fiziniams asmenims.
7.4. Pirkėjas, kuris pageidauja Prekes grąžinti ir atšaukti Sutartį, privalo Pardavėjui atsiųsti užpildytą laisvos formos prašymą, kuriame būtų išdėstytas sprendimas grąžinti Prekes bei tokio sprendimo priežastys. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo pranešimą, kuo skubiau patvirtina Pirkėjui apie šio pranešimo gavimą.
7.5. Pirkėjas kuo skubiau ir ne vėliau, kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, grąžina Prekes Pardavėjui. Šis terminas yra įvykdytas, jeigu Pirkėjas Prekes išsiunčia prieš pasibaigiant 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų laikotarpiui.
7.6. Pirkėjui, kuris grąžino Prekes, grąžinami visi už Prekes sumokėti pinigai bei patirtos su šiomis Prekėmis susijusios pristatymo išlaidos.
7.8. Pirkėjas atsako už Prekių vertės sumažėjimą, atsiradusį dėl veiksmų, kurie nėra būtini Prekių pobūdžio, savybių ir veikimo nustatymui. Pardavėjas pasilieka teisę vienašališkai sumažinti Pirkėjui grąžinamos sumos dydį, atsižvelgdamas į tai, kiek sumažėjo minėta Prekių vertė.
7.9. Prekės, kurias grąžina Pirkėjas, turi būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos, nenaudotos. Grąžinamos Prekės turi turėti autentiškas etiketes, apsauginius maišelius bei tuos pačius priedus, su kuriais buvo parduotos. Grąžinamos Prekės privalo būti tvarkingoje originalioje pakuotėje su visais priedais, su kuriais buvo pristatytos (pvz. instrukcija ir garantiniu talonu).
7.10. Grąžindamas Prekes Pirkėjas privalo pateikti užsakymo numerį.
7.11. Pardavėjas pasilieka teisę Pirkėjui negrąžinti sumokėtos sumos iki to laiko, kol Prekės nepasiekė Pardavėjo ir nėra patikrinta, ar jos atitinka Taisyklių 7.8 ir 7.9 punktus.
7.12. Jei Pirkėjas gavo nekokybiškas Prekes, Pardavėjas įsipareigoja Pirkėjui padengti tokių Prekių grąžinimo išlaidas.

8. Prekių pristatymas

8.1 Prekės Lietuvoje pristatomos kurjeriu, nurodytu adresu. Pristatymo laikas įprastai trunka 5 – 10 darbo dienų. Pristatymo kaina nurodyta užsakymo metu.
8.2. Pirkėjas užsakymo metu privalo nurodyti tikslų pristatymo adresą.
8.3. Jei atsiimdamas Prekes iš kurjerio Pirkėjas pastebi siuntos pakuotės pažeidimų, Pirkėjas privalo nufotografuoti siuntą ir šias nuotraukas pateikti Pardavėjui Pirkėjui patogiu būdu ir įsitikinti, ar nėra pažeistos pačios Prekės. Jei Prekės irgi pažeistos, Prekės gali būti grąžintos Pardavėjui, o Pirkėjui Pardavėjas padengia grąžinimo išlaidas.

9. Prekių kaina

9.1. Galiojanti Prekių kaina yra nurodyta prie kiekvienos iš Prekių el. parduotuvėje.

10. Apmokėjimas

10.1. Už Prekes Pirkėjas atsiskaito, naudodamasis mokėjimo kortele. Pirkėjas, norėdamas užbaigti užsakymą, turi atlikti mokėjimą, kuris vykdomas mokėjimų technologijos pagalba Pirkėjui suvedus savo mokėjimo kortelės duomenis.

11. Pirkėjo pareigos

11.1. Pirkėjas privalo užsakymo formoje pateikti teisingus duomenis. Tuo atveju, jei pasikeičia Pirkėjo užsakymo formoje nurodyti duomenys, Pirkėjas turi kuo skubiau apie tai pranešti Pardavėjui.
11.2. Pirkėjas privalo sumokėti už užsisakytas Prekes ir priimti jas pagal šiose Taisyklėse nustatytą tvarką.
11.3. Pirkėjas įsipareigoja, kad prieš pradėdamas naudoti Prekes, jas apžiūrės ir įsitikins, kad gautos Prekės yra būtent to Prekės, kurios buvo jo užsakytos.
11.4. Pirkėjas turi laikytis šiose Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatomų reikalavimų.

12. Pardavėjo pareigos

12.1. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumą ir Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik tvarka, nustatyta šių Taisyklių, Privatumo politikos ir Lietuvos Respublikos teisės aktų.
12.2. Pardavėjas įsipareigoja laikytis šiose Taisyklėse išsikeltų reikalavimų.

13. Gamintojo garantija

13.1. Tam tikroms Pardavėjo parduodamoms Prekėms gali būti suteikiama gamintojo garantija. Informacija apie tokią garantiją ir jos sąlygos yra pateikiamos gamintojo garantijoje, kuri yra pridedama prie Prekių. Gamintojo garantija išplėčia Pirkėjo teises, susijusias su Prekėmis, kurios yra nekokybiškos.

14. Prekių kokybė

14.1. Pardavėjas užtikrina Prekių kokybę pagal įstatymą. Prekių gamintojo garantija galioja tik tuo atveju, jei nėra pažeistos sąlygos, susijusios su Prekių eksploatavimu. Pirkėjas, prieš naudodamasis Prekėmis, privalo įdėmiai perskaityti Prekių naudojimo instrukciją, jei tokia pridedama prie Prekių.
14.2. Nekokybiškos Prekės keičiamos ir grąžinamos vadovaujantis šiose Taisyklėse minima tvarka ir atsižvelgiant į taikytinus Lietuvos Respublikos teisės aktus.
14.3. Pirkėjas gali informuoti apie nekokybiškas ar nepilnos komplektacijos Prekes el. paštu info@brandoutlet.lt. Kartu reikia nurodyti užsakymo numerį bei aprašyti Prekių defektus, gedimo požymius arba trūkstamas dalis bei, jei įmanoma, atsiųsti prieš tai minėtų veiksnių nuotraukas. Be to Pirkėjas privalo nurodyti, kaip norėtų, kad būtų išspręstas incidentas: Prekės gali būti pakeistos analogiškomis tinkamos kokybės Prekėmis arba gali būti grąžinta sumokėta Prekių kaina.
14.4. Pardavėjas įsipareigoja pateikti atsakymą į tokio pobūdžio užklausas ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų.

15. Pirkėjo atsakomybė

15.1. Už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir (arba) šių duomenų perdavimą tretiesiems asmenims yra atsakingas Pirkėjas. Jei tretieji asmenys naudojasi el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis prisijungę prie el. parduotuvės, naudodami Pirkėjo prisijungimo duomenis, per Pirkėjo anketą, Pardavėjas tokį asmenį laiko Pirkėju ir Pirkėjas atsako už visus tokio trečiojo asmens veiksmus. Jei Pirkėjui kyla įtarimas, kad jo prisijungimo duomenys galėjo būti sužinoti nepageidaujamo asmens arba pavogti, Pirkėjas privalo kuo skubiau pranešti apie tai Pardavėjui.
15.2. Pagal Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 3 dalies nuostatas, Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria, jog Pirkėjo veiksmų parduotuvėje patvirtinimas prisijungimu prie asmeninės anketos turi Lietuvos Respublikos elektroninio parašo įstatymo 8 straipsnio 1 dalyje įtvirtintą elektroninio parašo teisinę galią.
15.3. Jei Sutartis, sudaryta naudojantis el. parduotuve, bus pažeista – už pažeidimą šalys atsakys Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Pardavėjui nepavaldūs įvykiai

16.1. Pardavėjas nėra atsakingas už Sutarties ar bet kokių įsipareigojimų, susijusių su Sutartimi neįvykdymo arba pavėluoto įvykdymo, jeigu toks neįvykdymas ar vėlavimas atsirado dėl Pardavėjui nepavaldžių įvykių – veiksmų ar įvykių, kurių Pardavėjas pagrįstai kontroliuoti negali.
16.2. Jeigu įvyksta Pardavėjui nepavaldus įvykis, kuris trukdo Pardavėjo įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymui, Pardavėjas kuo skubiau apie tai informuoja Pirkėją. Pardavėjo įsipareigojimų, kurie yra susiję su Sutartimi, vykdymas bus sustabdytas ir įsipareigojimų įvykdymo terminas bus pratęstas iki kol baigsis Pardavėjui nepavaldūs įvykiai. Jei Pardavėjui nepavaldūs įvykiai turi įtakos Prekių pristatymui Pirkėjui, Pardavėjas Pirkėjui praneš apie pristatymo datos pokyčius.

17. Informacijos siuntimas

17.1. Visa rašytinė komunikacija tarp Pirkėjo ir Pardavėjo vyksta elektroninio paštu.